Protect@Work

rješenje zaštite na radu

Protect@Work
Protect@Work
napredno informatičko rješenje koje tvrtkama omogućava efikasno provođenje mjera zaštite na radu uz nenametljivi nadzor

Protect@Work je inovativni sustav koji korist najmoderniju informatičko-komunikacijsku tehnologiju za proaktivno upravljanje evidencijama zaštite na radu, te organizaciju posla na siguran način.

Ovaj složeni informacijski sustav omogućuje masovni unos podataka, planiranje, alarmiranje i izvještavanje putem povezanih udaljenih lokacija sa centralnim spremištem podataka, a omogućuje uštede, produktivnost i efikasno provođenje zakona s minimalnim opterećenjem vezano na vođenje evidencija.

Protect@Work
Protect@Work
Najvažnija obilježja

Velika poslovna vrijednost aplikacije proizlazi iz:

  • Uštede - planiranjem nabave, zaduživanja i zamjene zaštitne opreme moguće je uštedjeti i do 1000 kn po radniku, te se smanjuje broj ozljeda i troškovi bolovanja i odšteta
  • Produktivnosti – organizacijom posla gdje svaki radnik upotrebljava adekvatnu zaštitnu opremu povećava se njihova produktivnost i efikasnost
  • Efikasnosti – provodi zakon s minimalnim opterećenjem vezano na vođenje evidencija
Protect@Work dobitnik je 4 međunarodne nagrada za inovaciju:

2010.

ARCHIMED, Moskva

Zlatna medalja

2009.

BIS - British Innovation Society, London

Srebrna medalja

INOVA 34, Zagreb

Brončana medalja

2008.

INOVA, Čakovec

Zlatna medalja